06 august, 2021 2 min lesetid

En av de mest kjente tobakksforskere og anti-røyk forkjempere, Stanton Glantz, tatt i løgn om farene ved e sigaretter. 

Stanton rettet i sin tid fokuset mot farene ved passiv røyking, og fikk med det med seg verden mot røyking. Han var en helt for sine samtidige forskere mot tobakk.

Stanton Glantz - Bilde: Vaping Post

Så galt kan det gå når man blir fanatisk. 

Stanton Glantz professor i medisin ved University of California, San Francisco, hadde alt, en førsteklasses hjerne, finansiell støtte, en permanent professor stilling, og pasjon for sitt arbeid, skriver Marc Gunther i en omfattende oppgave om Stanton Glantz, her gjengitt i The Great Vape Debate.

Han var en gang en av mine helter. 

Sier Michael Siegel, en professor og tobakk-kontroll ekspert, som en gang jobbet med Glantz. 

I dag er han ikke en helt, lengre. 

Etter at det er avslørt at han med viten og vilje har løyet om farene ved damping. Stanton Glantz ble etter hvert en sterkt motstander av e sigaretter, og med det en av de fremste såkalte ekspertene på e-sigaretter, og mannen-å-gå-til for Bloomberg og alle andre motstandere av e sigaretter, når de skulle hevde at e sigaretter er farlige, med såkalt forskning i hånd. 

Nå er han en anti-helt

For Siegel, og alle andre eksperter og andre som en gang sto ved hans side og kjempet mot tobakken. De mener at hans tilnærmede fanatiske motstand mot alt som har med tobakk å gjøre, også e sigaretter, har fått ham til å overdrive farene ved damping og med det sterkt redusere den disruptive rollen til e sigaretter i kampen mot tobakk, som har hjulpet millioner med å slutte å røyke. 

Michael Siegel: Photo Boston University

Tre store påstander fra Glantz

Glantz står bak tre store påstander om vaping/ damping: "Vaping er en gateway til tobakk", "Vaping hjelper ikke røykere til å slutte", og av "Vaping øker risikoen for hjerteslag".  

Ingen av dem er støttet av bevis

Han har benyttet disse påstandene gjentatte ganger i sin egen forskning, i blogg poster og de har også blitt gjentatt av pressen, og henvist til av han like. Og derfor ikke blitt gjenstand for granskning

Dette er forfalskning 

Noen av hjerteslagene, Glantz påsto hadde kommet av vaping, hadde oppstått før pasienten begynte å vape. 

"Det er ikke mulig at dette er uskyldige feil, sier Brad Rodu, en professor i medisin ved University of Louisville. "Dette er forfalskning".

Så hva får en mann med en sterk posisjon, som har alt, til å begå slike feil, som nå endelig blir avslørt? Det er det bare Glantz selv som kan svare på.

Resultatet er at han som en gang var en aktiv tobakks motstander har i sin fanatiske holdning mot e sigaretter, blitt et talerør for å fremme tobakken og tobakks industrien.

Hans uttalelser og såkalte forskning, har ført til at politikere rundt om i verden har lyttet til ham, og strammet inn regelverket mot e-sigaretter, blant annet vår egen Helse og omsorgsminister Høie, som nå vil ha 25 års grense på e sigaretter, og med det leder tidligere røykere tilbake til den dødelige tobakken. 

Les mer her.: The Great Vape Debate