04 februar, 2020 3 min lesetid

Igjen er pressen ute med misinformasjon! 

Det er bra at pressen setter søkelys på tobakk og hvor skadelig det er, men når vinklingen til journalisten står i veien for budskapet, så blir det feil!

Dagens Næringsliv kjørte en multimedia reportasje om e-sigaretter i DN Magasinet på fredag, med tittelen Tobakksindustriens NYE KLÆR.  

Man skulle tro at dette skulle være et slag mot tobakksindustrien, men i stedet blir det et slag mot e sigaretter, kanskje verdens beste røykesluttprodukt. Denne type skremselspropaganda tjener ikke forbrukerne, som har behov for informasjon om skadevirkningene av tobakk, og skadereduserende alternativer, som e-sigaretter representerer.

E-sigaretter er en forbrukerstyrt helserevolusjon!

E sigaretter er ikke drevet frem av tobakksindustrien, men av forbrukerne. For første gang finnes det et alternativ til tobakksigarettene. Joda, det har eksistert røykeslutt produkter før e sigaretten kom på markedet, men ingen av de har representert røykeslutt på røykernes premisser.

Ja, det er riktig at tobakksindustrien nå har kjøpt opp, eller kjøpt seg opp i verdens største e sigarett aktører. Men det betyr ikke at det er tobakksindustrien som har drevet frem e sigarettene, det er det forbrukerne som har stått for.

Hvorfor?

Tobakkavhengighet er et mangehodet troll, som vi har skrevet om, i denne bloggen tidligere, se e-sigarett – beste røykesluttprodukt viser ny studie, fra juni 2019.

 

Bedre enn de tradisjonelle røykeslutt produktene

De tradisjonelle røykeslutt produktene, som plaster, tyggegummi og munnspray dekker ikke røykernes behov for et fullgodt alternativ. Derfor har e-sigaretten gått langt forbi de tradisjonelle røykeslutt produktene i popularitet. Se figur under.

E-sigaretter er 95% mindre skadelig og et effektivt røykeslutt produkt – Public Health England

 

E sigaretter er langt mindre skadelige enn tobakks sigaretter.

E-sigaretter er 95% mindre skadelige enn tobakksigaretter. PHE (Public Health England), har fastslått dette år på år, senest i februar 2018. Les mer om dette her.

 

E- Vitaminsyre

E-Acetat (e-vitaminsyre), er blitt benyttet for å blande ut THC i væsken for at de kriminelle skal tjene mer penger per solgte volum. Det er denne tilsetningen som har ledet til lungesykdommen EVALI i USA.

Vanlige e sigaretter gir ikke slike lungeskader. Hendelsene i USA er ikke tilknyttet langtidsbruk av e-sigaretter, da tilfellene dukket opp mellom juni og november i 2019.

e sigaretter leder ikke til at flere begynner å røyke, tvert imot!

Andelen unge som begynner å røyke har stupt kraftig etter at e sigaretten kom på markedet. Les mer om dette i vår blogg av 24. januar 2020, Misinformasjon om e-sigaretter.

Faktum er at antall røykere har avtatt langt raskere etter at e sigaretten kom på markedet.

Artikler som vinkler feil, gir et skjevt inntrykk av virkeligheten!

I DN sin artikkel, forsvinner budskapet om at tobakksindustrien tjener store penger på tobakk.  

Vi stiller oss spørrende til å bruke Aavitsland som sannhetsvitne, en mann som er kjent for sin skepsis og motstand mot alt som heter skadereduksjon og alternativer til tobakk, bortsett fra det farmasiindustrien representerer, uten ekspertise innenfor feltet tobakk. 

Hvorfor ikke la en internasjonalt anerkjent forsker og kanskje en av verdens største kapasiteter på tobakk og tobakkskadevirkninger uttale seg? Som Aavitsland, jobber Forsker og Dr polit, Karl Erik Lund i Folkehelseinstituttet. Men mens Aavitsland jobber med smittevern, jobber Lund med Rusmidler og tobakk.

Og, kjære Preben Aavitsland, til din info, så er det aller meste farligere enn å puste inn frisk luft. Å sammenlikne vaping med å puste inn frisk luft, blir for dumt, selv for deg.

Skadereduksjon er poenget her, og e sigaretter er til for de som røyker og ønsker å gå over til et bedre alternativ.

Å bruke to, tilsynelatende mindre friske ungdommer, som neppe representerer hverken folket, røykerne, vaperne eller Dagens Næringslivs lesere, faller bare uheldig ut for seriøsiteten i artikkelen. At den unge Sol sliter med pusten er vel neppe noen overraskelse så lenge hun røyker tobakksigaretter. Men klippingen får det jo til å se ut som om det er på grunn av vapen. Den unge Andreas, taler for seg selv.   

 

Fakta

Så kjære presse, skriv gjerne om tobakk og tobakksindustrien, men sørg for å dekke det på en god måte, slik at vi som leser kan få adekvat informasjon. Det er ganske enkelt:

  1. Tobakk dreper
  2. Nikotin dreper ikke
  3. E-sigaretter er 95% mindre skadelige enn tobakksigaretter.

 

Nordic Light

Vi i Nordic Light, er opptatt av å gi et nyansert bilde av e sigaretter. Vi gjør oppmerksom på at vi er en kommersiell aktør, uten tilknytting til tobakksindustrien. Nordic Light Norway AS er et Norsk røykeslutt selskap, som utvikler et Norsk e-sigarett brand – Nordic Light®. I dag er våre produkter registrert og selges i Sverige.  Vi vil registrer våre produkter i henhold til det norske regulativet og EU TPD, og lansere dem først når e sigaretter blir lovlig i Norge, forhåpentligvis i mars 2020.