17 juni, 2019 2 min lesetid

E sigaretter er et effektivt røykeslutt produkt, og påviselig langt mindre farlig enn tobakks sigaretter!

Det viser seg at folk generelt og helsepersonell spesielt vet svært lite om e sigaretter. Her trengs folkeopplysning, og helsepersonell bør pålegges plikt om å informere røykere om e sigaretter. I England, har helsemyndighetene utformet brosjyrer for helsepersonell, som kan deles ut til røykere som sliter med å slutte å med tobakk.

 

Hmmm… skal man informere?

Hmmm… Lurer på om jeg skal informere denne pasienten om at han bør legge om kostholdet sitt? Han veier 160 kilo, har diabetes, forkalkninger i årene, og sterkt nedsatt livskvalitet av mange andre plager han har på grunn av sitt usunne kosthold. Jeg er jo helsepersonell, har jeg da en plikt til å informere pasienten? Har jeg lov til å informere pasienten?

Svaret på begge spørsmålene er utvilsomt: JA!

Svaret på neste spørsmål, er derimot mer usikkert:
Hmmm… Lurer meg på om jeg skal informere denne pasienten som har røkt tobakksigaretter i 30 år, og ikke klarer å slutte, og hvor helsen hans tydelig er påvirket av hans tobakks forbruk, som har medført sterkt nedsatt livskvalitet. Jeg er jo helsepersonell, har jeg da en plikt til å informere pasienten? Har jeg lov til å informere pasienten?

Det er noe galt med samfunnet vårt, når slike spørsmål blir stilt, på grunn av uvitenhet om e sigaretter.

Helsepersonell har en plikt til å hjelpe. Da må de også kunne informere om skadereduksjon. Om helsepersonell skal kunne informere, må vi drive folkeopplysning. Informasjon om e sigaretter bør innlemmes i røykeslutt kampanjer, som de gjør i England.

Les mer om dette i Dagens Medisin 21.01.2018 – En tredje vei for røykere.

Flere internasjonale studier viser at e sigaretter hjelper folk som sliter med å slutte å røyke, med å stumpe sigarettene. Når de nye endringene i tobakkskadeloven ikke åpner opp for at produsentene av e-sigaretter kan informere om at e-sigaretter kan bidra til røykeslutt, så må helsepersonell nødvendigvis ta den jobben, for å få reduksjon i skadene av tobakksrøyking.

 

Nordic Light

Vi i Nordic Light, er opptatt av å gi et nyansert bilde av e sigaretter. Vi gjør oppmerksom på at vi er en kommersiell aktør. Nordic Light Norway AS er et Norsk røykeslutt selskap, som utvikler et Norsk e sigarett brand – Nordic Light. Vi vil registrer våre produkter i henhold til det norske regulativet og EU TPD, og lansere dem først når e sigaretter blir lovlig i Norge, forhåpentligvis i mars 2020.