29 august, 2022 1 min lesetid

I Norfolk i England tilbyr de gratis e-sigaretter til røykere som sliter med å slutte. 

På grunn av de gode resultatene, ruller nå dette forsøket ut i andre deler av England, skriver ITV.com. 

Mens politikerne her oppe på bjerget, driver en uendelig uthalingstaktikk for å unngå skadereduserende hjelpemidler som tobakksfri snus og e-sigaretter, omfavner England e-sigaretter, fordi de vet av erfaring at det fungerer. 

Forsøkene fra Norfolk County Council, og gjentatte resultater av studier gjennomført av Public Health England viser at e-sigaretter er langt mer effektivt for røykeslutt enn andre nikotin hjelpemidler. 

"Research shows that vaping is an effective way of quitting smoking, compared to nicotine replacement therapies like patches and gum." 
Lead researcher Prof Caitlin Notley, from the University of East Anglia's (UEA) Norwich Medical School. 

Her i Norge er det siste halmstrået av argumenter at man må skjerme unge mennesker for tobakksfrie produkter. Og Erlend Bø mener at det finnes gode hjelpemidler på markedet. Det gjør ikke det vet du, Bø. 

Vi skrev om Bø, og Helsedepartementets tilsynelatende uvitenhet i en blogg av 24. august, 2022, som du kan lese her: Det er utrolig men sant. Hvit snus, som er tatt frem som et mindre skadelig alternativ, må tilføres skadelig tobakk for å kunne selges lovlig i Norge.

Forsøket har fått tittelen: A pilot E-cigarette Voucher Scheme In A Rural County Of The United Kingdom, og er publisert i tidsskriftet Nicotine And Tobacco Research.

Du kan lese mer om dette på ITV News.