21 februar, 2020 2 min lesetid

NRK Radio omtaler markedsføring av e-sigaretter i sosiale medier som barn er eksponert for, i sin sending av 18. februar 2020. Du kan høre den her.

Dette er ikke greit. 

Videre skriver NRK Rogaland om det på sine nettsider, med overskriften: 

– Det styggaste brotet på tobakksskadelova vi har sett.

Du kan lese innlegget her.

 

Vi er helt enig, dette er ikke pent, og industrien må være ansvarsbevisste. 

Vi er også på sosiale medier, men ikke på TikTok, da det er en kanal for barn. Vi i Nordic Light er opptatt av røykeslutt, og jobber med opplysninger på våre sosiale plattformer. Et opplysningsarbeid som er et samfunnsansvar, som det ser ut til at det offentlige ikke bryr seg for mye om.

E sigaretter er kanskje det beste røykesluttproduktet verden har sett, ifølge Public Health England, som også gjentatte ganger konkluderer med at: E-sigaretter er 95% mindre skadelig enn tobakksigaretter - Public Health England

Dette må det aktivt opplyses om, slik at de over 900.000 røykerne i Norge kan få hjelp til å slutte å røyke. Godt opplysningsarbeid fra det offentlige vil kunne redusere kostnadene (sosioøkonomiske kostnader relatert til tobakk beløper seg til 80 milliarder kroner hvert år i Norge) og få ned dødeligheten. Tobakk dreper 6.000 nordmenn hvert år. 

 

E-sigaretter er en forbrukerstyrt helserevolusjon!

Vi har skrevet om dette i flere av våre blogger, og senest i vår blogg av 4. februar: E-sigaretter er en forbrukerstyrt helserevolusjon. Du kan lese bloggen her.

 

Markedsføring kanskje et nødvendig onde

Nå er det en gang slik at produsenter og selgere av e sigaretter skal tjene penger og skal de gjøre det må de markedsføre sine produkter. Så lenge politikerne ikke får ut fingern og får på plass forskriftene som regulerer e-sigaretter i Norge, må vi regne med "lovløse tilstander". 

 

Lovløse tilstander

Og her er det både embetsverk og politikere kommer til kort. Ved å dra dette ut i tid, fordi man er bekymret for langtidsvirkninger og at barn skal begynne å vape, bekymringer som om man sammenlikner med land i EU er ubegrunnede, så legger de altså til rette for de nevnte "lovløse" tilstandene.

Helsedirektoratet vet ikke hva de skal gjøre, fordi de ikke har et regelverk å følge. Kanskje på tide at Helsedirektoratet går i bresjen for å presse på for å få regulativene på plass.