06 mars, 2020 3 min lesetid

Når noen av verdens fremste eksperter på helse og skadereduksjon må bruke tiden sin på å tilbakevise negative påstander om e sigaretter uten rot i virkeligheten, er det noe galt i verden.

38 eksperter har gått ut mot et leserinnlegg i The Lancet, som attpå til kom fra anonyme innsendere, vedrørende hendelsene i USA i siste halvår av 2019.

De korrigerte svært mange feilaktige kraft-påstander fra de anonyme figurene bak innlegget. Les mer om de 38 ekspertene her. 

Ekspertene sier: “The inaccuracies and misinformation in the Editorial about e-cigarettes do a major disservice to evidence-based public health.”

De aller fleste som ble syke i USA, innrømmet å ha benyttet illegale e sigaretter med cannabis olje. Som senere ble påvist å ha vært utvannet med E-Acetat (E-vitamin syre) for at bakmennene skulle tjene mer penger. E-Vitaminsyre ødelegger lungene og har aldri vært ment for inhalering. 

Advarselen er klar: Ikke kjøp produkter på gaten eller av ukjente bakmenn.

Fåtallet, som ikke har innrømmet dette har nok tungtveiende og delvis egoistiske grunner til ikke å innrømme det.

1. De har fått det av en bekjent, uten kanskje å vite hva det var.

2. De er redde for å innrømme overfor sine foreldre at de har benyttet illegale stoffer.

3. I USA har man helseforsikring. Den gjelder ikke om man innrømmer å ha benyttet narkotika. Hvilket vil si at de da ikke får behandling uten å betale i dyre dommer for dette.

Før disse hendelsene hadde ikke USA regulativer på E-sigaretter. Hvilket har ført til fri handel og markedsføring mot ungdom.

I EU, skriver de videre, er man underlagt reguleringer, som gjør at vi ikke har sett eksperimentell bruk av e sigaretter eller vaping hos unge.

Bløff om e sigaretter - Verdens fremste eksperter avslører bløff om e sigaretter

Videre viser studier fra UK at det er tidligere røykere som i all hovedsak benytter e sigaretter. Og, kanskje viktigst av alt:

E sigaretter har ført til at røyking av tobakksigaretter blant unge har blitt kraftig redusert i Europa og også i USA.

Å sammenlikne farene med å benytte e sigaretter med tobakksigaretter er en arrogant og ignorant holdning fra motstanderne av e sigaretter, som kan synes å være fullstendig blinde for de de mange studiene som viser den enorme helsegevinsten e sigaretter representerer i forhold til tobakk.

Vi snakker skadereduksjon.

PHE (Public Heslth England) har gjentatte ganger konkludert med at e sigaretter er 95% mindre skadelig enn tobakks sigaretter.

Bløff om e sigaretter - Verdens fremste eksperter avslører bløff om e sigaretter

Videre viser flere studier at e sigaretter er ikke bare er et effektivt røykeslutt produkt, men dobbelt så effektivt som de tradisjonelle røykeslutt produktene (nikotin -tyggegummi, -pastiller, -plaster, spray m.fl).

E sigaretter har en viktig rolle i å forhindre sykdom og død blant røykere.

De sosioøkonomiske kostnadene i Norge alene koster skattebetalerne oppimot 80 milliarder kroner i året, ifølge helsedepartementet.

For de som tror at avgiftene på tobakk dekker dette, tro om igjen. Avgiftene på tobakk i Norge beløper seg til oppimot 20 milliarder kroner årlig. Ja, så stor omsetning er det av tobakksvarer kjøpt lovlig i Norge, men det er det få som vil snakke om. I tillegg kommer tobakksvarer kjøpt å tax-free, i utlandet, på grensen og smuglervarer.

Hvilket betyr at det er vi skattebetalere som dekker 60 milliarder kroner årlig av disse pengene. Penger som kunne gått til andre og viktigere helsetiltak, og f.eks tiltak for å hindre barnefattigdom i ett av verdens rikeste land.

Å skrive negative artikler og innlegg om e sigaretter, som fører til at forbudet mot e sigaretter i Norge opprettholdes, inntil videre, strider mot all fornuft, og bidrar til sykdom, død og økonomiske belastninger uten sidestykke.

Tobakksigaretter tar livet av 6.000 personer i Norge hvert eneste år. 

Det er bare å håpe på at motstanderens og journalister tenker seg om, og faktisk leser seg opp på e sigaretter og de studier som kommer fra seriøst hold.