February 25, 2020 2 min read

Vaping360 skriver i dag om en studie som ble publisert i Journal of the American Heart Association, nå er trukket tilbake. 

Studien som er skrevet av den kjente motstanderen av tobakk og vaping, Stanton Glantz, professor ved University of California-San Francisco. Hevder at det er en sammenheng mellom vaping og hjerteinfarkt. 

 

Dett er feil, og det er grunn til å tro at Glantz var klar over dette. 

Studien ble publisert i Journal of the American Heart Association i juni i fjor, og ble først trukket tilbake, etter at forsker ved University of Louisville, Brad Rodu, en forkjemper for skadereduksjon, påpekte flere klare faktafeil i studien. 

Rodu mener at feilene var så grove at det er grunn til å tro at Glantz var klar over feilene i sin egen studie. 

Vi har skrevet om feilinformasjon i vår blogg av 24. januar 2020, Misinformasjon om e sigaretter, som du kan lese her. Dette er bare nok et bevis på at det er sterke krefter som kjemper mot e sigaretter.

Det er betimelig å spørre seg hvem som kan tjene på å bekjempe e sigaretter og den påviselige skadereduksjon e sigaretter representerer.  

 Picture: (© georgejmclittle - stock.adobe.com)

Da Rodu gikk igjennom studien viste det seg at de fleste pasientene i studien hadde hjerteinfarkt ti år før de forsøkte e sigaretter eller begynte å vape. 

Videre viste det seg at da han trakk fra de deltagerne i studien som hadde hatt hjerteinfarkt før de begynte å vape, så forsvant grunnlaget for konklusjonen i studien. Altså bruk av e-sigaretter hadde ingenting med hjerteinfarktene å gjøre, de var knyttet til pasientenes røyking av tobakksigaretter. 

 

 It seemed unbelievable that such an obvious error was an honest mistake. Sier Rodu. 

 

Rodu kontaktet Journal of the American Heart Association, med følgende melding:

"De viktigste funnene fra Bhatta-Glantz-studien er falske og ugyldige. “Analysen deres var et uforsvarlig brudd på enhver rimelig standard for forskning på forening eller årsakssammenheng. Vi ber deg om å iverksette passende tiltak for denne artikkelen, inkludert tilbaketrekning."

 

Det måtte flere forskere og flere brev til før Journal of the American Heart Associationtrakk tilbake artikkelen. 

Til slutt trakk Journal of the American Heart Association tilbake artikkelen, men det var ikke uten kamp. Det er lov å spørre seg hvorfor, når bevisene for at studien var falsk og ugyldig var så tydelig og oppe i dagen. 

Deretter fulgte en veritabel ordkrig mellom Glantz og hans meningsfeller, og Rodu og hans meningsfeller, som den interesserte kan lese her.

Det interessante er at Glantz blir bedt om å underbygge studien etter at den ble revet i filler av Rodu, hvorpå Glantz kom med dårlige unnskyldninger om at han ikke fikk tak i materiale, og samtidig beskyldte Rodu for å jobbe for tobakksindustrien. 

Det er interessant å se hvor langt Glantz er villig til å gå for å forkynne sin tro. 

Dere er herved advart om Glantz og hans uttalelser og studier. Han er tydeligvis villig til å gå veldig langt, langt utover forsvarlige og etiske grenser for å forkynne sin tro.