June 17, 2019 4 min read

E sigaretter er dobbelt så effektive ved røykeavvenning som tradisjonelle røykeslutt produkter, som nikotinplaster, eller nikotintyggegummi, ifølge ny studie.   

NRK, ABC Nyheter, VG og Nettavisen er alle ute med samme nyhet. De viser alle til en ny studie fra England, verdens nest største marked for e-sigaretter: E sigaretter er det beste røykeslutt produktet og sammenliknet med tradisjonelle røykesluttprodukter nesten dobbelt så effektivt. Nesten 900 personer deltok i undersøkelsen som er publisert i New England Journal of Medicine.

Dette er egentlig ikke noe nytt. E sigaretter har gått forbi NRT (Nicotine Replacement Therapy), for mange år siden. I 2016 ble det omsatt e-sigaretter for US$12 milliarder, mens tilsvarende fort NRT var på US$2,6 milliarder.

 

Mest populære røykesluttprodukt!

Public Health England konkluderte allerede i 2015 med at e-sigaretter er 95% mindre skadelig enn tobakk sigaretter og et effektivt røykesluttprodukt. Videre konkluderer undersøkelsen med at det er det mest populære røykesluttproduktet i England. Les mer her.

 

Har ikke lov til å opplyse om røykeslutt.

Det interessante er at det gjennom markedstall og flere store studier år etter år, blir bekreftet at e sigaretter er det beste røykesluttproduktet på markedet. Allikevel kan ikke kommersielle aktører kommunisere at e  sigaretter er et røykesluttprodukt, ifølge regulativene.

Hvorfor ikke?

Fordi det finnes motstandere som har mye å tape på det. Motstandens argumenter har vært mange gjennom årene. Heldigvis har de mistet i kraft ettersom studier har motbevist deres påstander. Så fra å hevde at e-sigaretter er livsfarlige, har argumentene krympet til: At vi ikke kjenner til langtidsvirkningene, og at det kan være en inngang til tobakken.

Vi skal se nærmere på de påstandene.

 

Motstand mot e sigaretter.

På grunn av forskning har man klart å tilbakevise det meste av motstanden, men fremdeles kommer det dårlige artikler på trykk, der journalistene tydeligvis ikke gjør jobben sin, som denne fra Nettavisen.

Her er alt for mye tatt ut av kontekst, og gir ikke svar på hvor mange som var tidligere røykere, hvor mange tobakkssigaretter den enkelte røykte per dag, helsemessig utgangspunkt for den enkelte, og sist men ikke minst så glemmer de å sammenlikne med NRT produkter og de som fortsetter å røyke. Sistnevnte gruppe vet vi litt om – de dør.

Public Health England har i flere omganger vist at det kun er 5% tilsig av ikke røykere. Det er også naturlig å tenke seg at de 5% ville startet med tobakksigaretter om det ikke fantes alternativer. Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet viser til at det kun er 3% tilsig.

Det er riktig at vi ikke vet nok om langtidsvirkningene av e sigaretter. Men det har vært forsket på i over 10 år, og all forskning viser at det er 95% mindre skadelig enn tobakksigaretter. Imellomtiden dør det over 8 millioner mennesker verden over, hvert eneste år, på grunn av tobakksigaretter.

Videre skriver de at du har 71 prosent høyere sannsynlighet for å få slag hvis du damper, vs å puste ren luft. Et googlesøk forteller deg at det er 600 prosent større sannsynlighet for å få slag om man røyker enn om man er ikke-røyker. Altså er det nesten ti ganger mindre farlig å dampe enn å røyke!

Vi anbefaler e sigaretter kun til røykere, som ikke klarer å slutte på annen måte.

 

Tobakksigaretter dreper 6000 nordmenn hvert år!

Det omsettes tobakk for over Kr. 23 milliarder årlig i Norge, 6.000 nordmenn dør årlig som en direkte konsekvens av røyking og samfunnskostnadene i Norge ligger på opp mot 80 milliarder kroner hvert år, ifølge SSB.

 

Nikotin dreper ikke!

Du leste riktig, nikotin dreper ikke. Dessverre er det en stor misoppfattelse blant opptil 50% av røykerne og av befolkningen generelt, at det er nikotinen som er farlig. WHO (Verdens helseorganisasjon) svarer her, gjennom Europeiska Kodexen Mot Cancer, blant annet at man ikke får kreft av nikotin.

 

Kanskje på tide å åpne for e sigaretter i Norge?

Den nye røykeloven som legaliserer e-sigaretter i Norge er satt. Men politikerne somler med gjennomføringen av forskriftene. Alle de kampanjer, forbud og andre tiltak som er gjort, har dessverre ikke hatt den effekten det har vært håpet på.

Nå tar røyking seg opp igjen. Ja det er sant. En godt bevart hemmelighet, naturligvis. Ingen vil jo ha dette ut i offentligheten.

Nå må man ta i bruk andre metoder for å nå målene om reduksjon av tobakksbruk, og alle sideeffektene av røyking.

ADVARSEL!

Regulativet tilsier at man skal advare mot nikotin på e sigaretter.  Advarselen skal lyde:

Dette produkt inneholder nikotin som er et svært avhengighetsskapende stoff.

Det er helt riktig. Nikotin er et vanedannende stoff, og det som gjør at røykere fortsetter å røyke. Samtidig er det også veien ut av tobakks avhengighet for røykerne.

Mer interessant er kanskje hva advarselen ikke sier. På tobakksforpakningene sier advarselen:

 

RØYKING DREPER  

 

Hva forteller dette deg?

 

E sigaretter er et effektivt røykeslutt produkt.

Vi har tidligere skrevet om helsegevinstene ved e sigaretter i vår blogg av 17. juni 2019: E sigaretter er et effektivt røykeslutt produkt, der vi skriver om at myndighetene i England utformer brosjyrer for helsepersonell, som kan deles ut til røykere som sliter med å slutte med tobakk, og om Dagens Medisin, som skriver om en tredje vei for røykere, nemlig e sigarettene.

Også i vår blogg av 17. juni 2019: Medisinsk konsensus om fordelene med e-sigaretter fremfor tobakk! Der vi skriver om to forskningsbaserte artikler fra bl.a. Public Health England, hvor de konkluderer med at det er betydelig helsegevinst ved å gå over fra røyking til damping, og at dette må kommuniseres da det er store feiloppfatninger om relativ risiko.

Så får man bare håpe at politikerne tar til fornuft og legaliserer verdens beste røykesluttprodukt, NÅ!

Har du lyst til å lese mer, eller følge utviklingen?

Følg vår blogg, eller følg oss på Facebook.