February 17, 2020 2 min read

E sigaretter med nikotin blir mest sannsynlig lovlig i 2020.

Det ville være synd om man fortsetter forbudet, sier Karl Erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet til ABC Nyheter. Du kan lese artikkelen her.

Artikkelen fremstår som nyansert og saklig, og tar for seg utfordringene ved å legalisere evt. ikke legalisere e-sigaretter med nikotin i Norge. Denne type søkelys trenger vi, for å forstå konsekvensene av det forbudet som fremdeles gjelder.

Bilde: Nordic Light Norway

Forbud løser som kjent ingenting!

«Det er en naiv tro hos noen politikere at forbud løser problemet. Bruken vil heller fortsette under rammevilkår som er mer usikre. Forbudet mot cannabis har jo ikke løst problemet med narkotikabruk.» Sier Karl Erik Lund, ifølge ABC Nyheter.

 

Moderat selv fra motstanderen Kjersti Toppe.

Helsepolitisk talsmann i Senterpartiet, og kjent motstander av e-sigaretten, frykter nyrekruttering og en ny snusepidemi. Toppe mener personlig at det er på tide med en ny vurdering av vedtaket som ble satt i 2016. Dette på bakgrunn av det som har skjedd i USA.

 

Ubegrunnet frykt, mener Karl Erik Lund.

97% av damperne i Norge er ex-røykere. Hvilket vil si at damping blant ikke-røykere er så å si ikke-eksisterende.

I USA, der e-sigaretter har blitt beskrevet med store krigstyper i pressen, som en epidemi blant unge, er faktum at det ikke er så ulikt Norge. Ja flere ungdom vaper / damper, men det er i all hovedsak tidligere røykere.

 

Norge

Loven i Norge er god, mener Karl Erik Lund, og det er vi enige med ham om. Selv om det står igjen et par punkter som skal reguleres i forskriftene, så har loven tatt høyde for at e-sigaretter som skal selges i Norge skal gjennom en seks måneders registrering, som styres av Legemiddelverket. Videre er det klare retningslinjer for salg og bruk, på lik linje med tobakksprodukter.

 

Synlighet

I forskriftene kan det åpnes for at produktene blir synlige i butikk, og vi mener dette er viktig, all den tid e-sigaretter er 95% mindre skadelig enn tobakk sigaretter. Du kan lese mer om dette i vår blogg, e sigaretter er en forbrukerstyrt helserevolusjon, ved å klikke på bildet under. 

Bilde: Public Health England

Forbrukerne må kunne se produktene for å forstå at dette er skadereduserende.

Fremdeles er det store feiloppfatninger om skadevirkningene av tobakk, og over halvparten av befolkningen tror at det er nikotinen som dreper. Folkeopplysning er viktig, og synlighet av forpakninger av e-sigaretter vil gi en større forståelse hos forbrukerne om at dette er et mindre skadelig produkt, så lenge det synes og de mer skadelige produktene ikke synes.

Loven regulerer også utseende på forpakningene, slik at de ikke skal virke fristende på ungdom. Så synlighet vil ikke rekruttere ungdom, som motstanderne av e-sigaretter frykter. Men det vil være synlig for de som virkelig trenger dem.