June 17, 2019 2 min read

Ferske forskningsrapporter fra februar 2018 avdekker at det er store feiloppfatninger om relativ risiko mellom røyking og damping.

Dette skyldes delvis slett informasjonsarbeid og mangelen på implementering av e sigaretter i røykeslutt kampanjer, og delvis at det fremdeles er sterke krefter som ikke ønsker at god og adekvat informasjon om e sigaretter skal komme ut til forbrukerne. Man kan stille seg spørsmål om hvem som tjener på dette. Uansett svar, er det røykerne som taper.

Nå er det medisinsk konsensus om fordelene med e sigaretter fremfor tobakk. I to separate og uavhengige forskningsrapporter fra store anerkjente miljøer i USA og England.

 

Public Health England konkluderer med betydelig helsegevinst ved å gå over fra røyking til damping, og at dette må kommuniseres, da det er store feiloppfatninger om relativ risiko.

“Vaping poses only a small fraction of the risks of smoking and switching completely from smoking to vaping conveys substantial health benefits over continued smoking. Based on current knowledge, stating that vaping is at least 95% less harmful than smoking remains a good way to communicate the large difference in relative risk unambiguously so that more smokers are encouraged to make the switch from smoking to vaping. It should be noted that this does not mean e-cigarettes are safe”. Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products – Public Health England – 12.08.2018

Public Health Consequences of E-Cigarettes, en omfattende rapport på 680 sider, fra et autoritativt FDA-sponset forskningsmiljø i USA, konkluderer slik i Conclusion 18-1:

“There is conclusive evidence that completely substituting e-cigarettes for
combustible tobacco cigarettes reduces users’ exposure to numerous
toxicants and carcinogens present in combustible tobacco cigarettes”
.
The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine – 23.02.2018

På helsesiden er argumentene for å være forsiktige, eller tilbakeholden med informasjon om at e sigaretter er vesentlig mindre farlig enn tobakk, at unge kan oppfatte dette som at e-sigaretter er risikofrie. Frykten for at unge ikke-røykere skal benytte e-sigaretter er imidlertid noe malplassert, i og med at rapporter fra Public Health England tidligere har konkludert med at tilsiget fra ikke-røykere er så lavt som 5%, noe som også understøttes av de nye rapportene. Det er, som vi har nevnt i tidligere blogg innlegg, grunn til å anta at dette tilsiget mest sannsynlig er fra mennesker som ville startet med tobakk, om det ikke fantes e-sigaretter på markedet.

For å hjelpe politikerne og helsesiden til å finne nye måter å kommunisere budskapet på, slik at det når ut til røykerne, og ikke til unge ikke-røykere, utfordrer vi nå våre lesere til å finne alternative mediekanaler.

Hjelp røykerne til et bedre liv – del denne posten.