April 24, 2020 2 min read

Nikotin kan blokkere COVID-19 viruset fra å komme inn i kroppen!

Franske forskere antyder at nikotin kan beskytte mot COVID-19.

Forskere ved flere institusjoner som har studert 11.000 COVID-19 pasienter ved offentlige sykehus i Paris, har funnet at bare 8,5% var røykere. Samtidig advarer de samme forskerne mot at røyking kan forverre situasjonen for de som allerede er smittet.

Det er forsket videre på dette, bl.a. ved Pitié-Salpêtrière hospitalet i Paris, med tilsvarende funn. Videre undersøkelser viste også at røykere hadde en form for beskyttelse mot viruset. 

Studiene i Frankrike stemmer med studier fra Kina, publisert i New England Journal of Medicine, som viste at bare 12,6% av 1.099 COVID-19 positive, var røykere. For å sette dette i perspektiv, så røyker 25% av befolkningen i Kina.

Nikotin kan være årsaken til at antall smittede er lavere blant røykere.    

Det advares mot å begynne å røyke for å oppnå beskyttelse mot COVID-19, da det kan gi verre symptomer for smittede.

Så skal vi ikke glemme at røyking dreper mer enn 8 millioner mennesker hvert år, altså langt flere enn de som dør av COVID-19. Om vi ser på tidslinjen så har COVID-19 tatt livet av snart 200.000 mennesker i verden siden starten i Januar 2020. I det samme tidsrommet har røyken tatt livet av ca 2,5 millioner mennesker. 

Ikke start å røyke.

Det finnes andre måter å få i seg nikotin på, som er langt mindreskadelig enn å røyke. E sigaretter er påviselig 95% mindre skadelig enn tobakksigaretter, i følge Public Health England. 

Les mer om dette i vår blogg av 13. februar i år, E sigaretter kjemper en ubalansert kamp!

Hypotesen gjenstår å bli bevist. 

Nikotin kan ha de effektene det hevdes her, men i disse Fake News tider, kan vi ikke være sikre på om dette er Fake News, eller fakta. Vi vil grave dypere i dette og holde dere oppdatert. Husk å sjekke inn jevnlig for å holde deg oppdatert. 

Du kan lese mer om dette på RFI, her.