Mottak av faktura påminnelser er kansellert. 

Receiving of invoice reminders successfully canceled.