december 17, 2020 2 min läsning

Vil den nye Tobakkshandlingsplanen i Danmark bety slutten på e sigaretter i Danmark? 

Tirsdag 15. desember 2020 - ble Tobakshandleplanen godkjent av et flertall i det Danske Folketinget. En plan som riktignok inneholder mange gode tiltak for å få ned bruken av tobakk, i et land hvor det dør mer enn dobbelt så mange av tobakk, enn i Norge. 

Men dessverre ser det ut til at politikere også i vårt naboland, lider av desillusjoner om e sigaretter. 

Skadereduksjon

E sigaretten, som beviselig er det beste røykeslutt produktet på markedet, blir ilagt svært strenge restriksjoner: 

Fra 1. april 2021, kan man ikke fremstille andre smaksvarianter enn tobakk og mentol, og fra 1. april 2020 kan man ikke selge annet enn tobakk og mentol smak.

Fra 1. juli 2021, kan man ikke fremstille e sigaretter eller e juice i annet enn plain packaging, og fra 1. april 2022, kan man ikke selge hardware eller software i annet enn plain packaging (nøytrale forpakninger). 

Et oppstillingsforbud trer inn, og man kan ikke stille ut e sigaretter eller e juice lengre, men disse må gjemmes under disk. Produktene kan heller vises frem til kunde, uten at kunden spesifikt ber om det. 

Som med snus i Norge, kan heller ikke dampe produkter vises med bilder i nettbutikker. 

Ikke lov med tilbud og prisnedsettelser. 

Danskene følger Svenskene og innfører en nikotinavgift på kr. 2,- pr ml e juice. 

Forbud mot direkte og indirekte reklame. Som betyr at man ikke engang kan vise dokumentarer som viser at noen damper. 

Dette er bare trist for våre naboer i Danmark, og vil med stor sannsynlighet bety at røykerne blir ved røyken, og mange dampere går tilbake til røyken. 

Igjen er det betimelig å spørre seg: Hvem rådgir politikerne, og hvilken agenda har de? 

Les mer om dette på Danske Damper Forening