juni 17, 2019 4 min läsning

KrF utvider røykeloven i et forslag som nå legges frem for Stortinget. 

NRK opplyser i dag om at Krf vil legge frem et lovforslag for Stortinget om utvidelse av røykeloven, med forbud om å røyke på flere offentlige steder utendørs.

Det nye lovforslaget fra Krf vil, om det blir vedtatt av Stortinget, hvilket det er god grunn til å tro at det blir i en eller annen form, forby røyking på offentlige steder som lekeplasser, holdeplasser for offentlig kommunikasjon, innganger til kjøpesentre, med mer.

e sigarett forbud på offentlige plasser – nå også utendørs!

Hva med utenfor norske sykehus?

Vi aner en utvidelse av dette forbudet i fremtiden, til også å gjelde utenfor norske sykehus. Vi snakker da om såkalte røykebåser utenfor sykehusene, hvor ikke-røykere normalt sett ikke oppholder seg. Det er mange som sliter med å slutte å røyke, og slike forbud er med på å stigmatisere røykerne.

 

Er det blitt legitimt å mobbe røykerne?

Per Inge Torkelsen, mener at den stadige innskjerpingen av røykeloven, er med på å legitimere mobbing av røykerne.

«Det er greit at flertallet skal bestemme i et demokrati, men man må ta hensyn til hverandre. Det er vanskelig å være røyker.» Sier han til Aftenposten.

 

I England foreslår de å tillate damping på sykehusene for røykeslutt.

Public Health England foreslår at alle røykere, bør oppfordres til å gå over til e sigaretter for å kutte dødelig tobakks avhengighet, ifølge The Sun.

E-sigaretter i kampen for røykeslutt på engelske sykehus

 

Public Health England mener e-sigaretter bør være tilgjengelig på resept.

I følge BBC, jobber Public Health England nå for at leger skal kunne foreskrive e sigaretter på resept i England, etter at nye rapporter viser at over 20.000 røykere slutter årlig ved hjelp av e-sigaretter. Den samme rapporten bekrefter tidligere rapporter som konkluderer med at e sigaretter er 95% mindre farlig enn røyking av tobakk.

Flertallet av nordmenn ønsker seg flere røykfrie områder, ifølge Kreftforeningen.

Ifølge Kreftforeningen, ønsker flertallet av nordmenn seg flere røykfrie områder. I følge en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort for kreftforeningen ønsker 92% røykeforbud på lekeplasser. Her er det lov å spørre seg om hvorfor dette tallet ikke er 100%. Er vi virkelig ikke bedre informert om farene ved passiv røyking?

 

Forslaget vil nok møte motstand og virke provoserende på røykerne.

Krf‘s nestleder og leder av Stortingets helsekomite, Olaug Bollestad, er i følge NRK forberedt på at det vil komme reaksjoner fra røykerne, men mener spørsmålet dreier seg om hvem man skal ta mest hensyn til, røykerne eller de som sliter med helsen og plages av røyking.

«Vi ønsker å lage områder sånn at alle kan være trygge på at de ikke blir eksponert for røyk. Dette vil være en god sak for Helse-Norge, det er god forebygging, og det er god helsepolitikk.» Sier hun, ifølge NRK.

 

Kanskje på tide å tilby et alternativ som fungerer?

Den nye røykeloven som legaliserer e-sigaretter i Norge er satt, men politikerne somler med gjennomføringen av forskriftene. De kampanjer, forbud og andre tiltak som er gjort mot tobakksrøyking, har dessverre ikke hatt den effekten det har vært håpet på. Nå må man ta i bruk andre metoder for å nå målene om reduksjon av tobakksbruk, og alle sideeffektene av røyking.

 

Fakta om tobakk.

Det omsettes tobakk for over Kr. 23 milliarder årlig i Norge, 6.000 nordmenn dør årlig som en direkte konsekvens av tobakksrøyking og samfunnskostnadene som følge av tobakksrøyking i Norge ligger på opp mot 80 milliarder kroner hvert år, ifølge SSB.

Effektiv røykeslutt med e sigaretter

 

E sigaretter er et effektivt røykeslutt produkt.

Vi har tidligere skrevet om helsegevinstene ved e-sigaretter i vår blogg av 22. februar i år: E sigaretter er et effektivt røykeslutt produkt, der vi skriver om at myndighetene i England utformer brosjyrer for helsepersonell, som kan deles ut til røykere som sliter med å slutte med tobakk, og om Dagens Medisin, som skriver om en tredje vei for røykere, nemlig e-sigarettene.

Også i vår blogg av 26. februar i år: Medisinsk konsensus om fordelene med e-sigaretter fremfor tobakk! Der vi skriver om to forskningsbaserte artikler fra bl.a. Public Health England, hvor de konkluderer med at det er betydelig helsegevinst ved å gå over fra røyking til damping, og at dette må kommuniseres da det er store feiloppfatninger om relativ risiko.

 

Vis vei til alternativene!

Til tross for tydelige advarsler om alvorlige helseskader og død på tobakksforpakningene, øker tobakksforbruket i Norge.

Fremfor utelukkende å drive med avgiftsøkninger, forbud og skremselspropaganda, som har vist seg å ikke ha den ønskede effekt, kunne det kanskje være på tide å informere tobakksrøykene om alternative måter å slutte på?

Utfordringen for politikerne og helsesiden er å finne riktige kanaler å kommunisere budskapet på, slik at det når ut til tobakksrøykene, og ikke til unge ikke-røykere.

Har du forslag til hvordan man kan kommunisere e-sigaretter som et hjelpemiddel til røykeslutt, og evt. hvilke effektive kanaler dette kan formidles gjennom, er du velkommen til å fremme disse på våre Facebooksider.

Hjelp røykerne til et bedre liv – del denne posten.