juli 19, 2020 3 min läsning

Villedende informasjon om e sigaretter

Når Tone Bergli Joner, en selvutnevnt og selv-opphøyet "ekspert" på e sigaretter får debattere med villedende informasjon, bør Dagsavisen spørre seg selv om de er tjent med å spre slike løgner. 

Åshild Bruun-Gundersen har som en av svært få offentlige personer turt å kritisere Helsedirektoratet for sendrektighet og trenering av innføringen av e-sigaretter som kan bidra med å redde 6.000 nordmenn fra den sikre røykedød, hvert eneste år.

Les: Moralister i Helsedirektoratet hindrer røykeslutt, sier Åshild Bruun-Gundersen, FRP's helsepolitiske talsmann. 

Så vil det alltid dukke opp mer eller mindre seriøse debattanter med kritikk, basert på svada kunnskap. 

Ignoranten Joner hevder at hun vet bedre enn Gundersen, og at e sigaretter har nok mer å gjøre med helse enn moral, og er farligere enn hun aner. 

Javel? Så hva bygger hun disse hardnakkede påstandene på?  

1. At det er tobakksindustrien som lansert e sigaretter; 

Nei, kjære Joner, dette er feil. 

Dette har vi argumentert med før. Det er ikke tobakksindustrien som har lansert e sigaretter. Tvert imot er det mennesker som har opplevd sykdom og død på grunn av tobakk, som først har funnet opp, og som så har engasjert seg i å få distribuert kanskje verdens beste røykeslutt produkt. 

Skal du ha troverdige argumenter i denne debatten, bør du foreta faktasjekker før du hardnakket kommer med gjentatte feilopplysninger. I et hvert fall når du har blitt kritisert for denne faktafeilen utallige ganger. 

Trump har nok lært mange at det bare er å stå hardnakket på sine argumenter og arrogant overse fakta. 

Spørsmålet er om Joner har noen troverdighet, når hun, i likhet med Helsedirektoratet serverer de samme løgnene om igjen og om igjen til det kjedsommelige. 

2. USA opplever nå en nikotin epidemi blant unge e-sigarett brukere, påstår hun. 

Å kalle det epidemi er en interessant analogi i disse Corona tider.

Det hun "glemmer" å nevne er at samtidig som e sigaretter har tatt seg opp i USA, så har tobakken vist en betydelig nedgang i forhold til før e sigarettene kom på markedet, spesielt blant unge. 

"It's the smoke, stupid."

BILDE: NORDIC LIGHT

Professor Sweanor, er an av mange eksperter i verden som mener at skadereduksjon i forhold til tobakk er en av de største helsemessige gjennombrudd gjennom historien. Prof. David T. Sweanor, formann i advisory board ved Centre for Health Law, Policy & Ethics ved University of Ottawa

For å håndtere dette problemet, mener Sweanor, det er bare fire ord folk bør huske: "it's the smoke, stupid."

Det er røyken som dreper ikke nikotinen. 

3. "E sigaretter inneholder mer nikotin enn vanlige sigaretter, og gir sterkere avhengighet. Sjansene dobles for at de som prøver e sigaretter vil bli vanlige røykere." Påstår Joner. 

Bravo, Joner, Bravo. For det første "glemmer" Joner igjen å nevne fakta. I EU er det satt en øvre grense på 20mg nikotin i e-sigaretter. 

Nei, Joner, nei og atter nei. 
Det er fullstendig villedende å påstå at sjansene for de som prøver e sigaretter vil bli vanlige røykere, og det er grovt misvisende å snakke om dobling.

I England, som er verdens nest største marked for e sigaretter, viser all forskning at e sigaretter ikke er en gateway til tobakk, tvert imot er det en vei ut av tobakken. 

Under 5% av de som benytter e sigaretter i England er ikke tidligere røykere. Og det er lov til å anta at om ikke e-sigarettene hadde vært på markedet, ville de begynt å røyke. Videre er det en forsvinnende liten andel som har gått fra e sigaretter til tobakksigaretter. 

Derimot har over 3 millioner røykere klart å komme seg ut av tobakkavhengigheten ved hjelp av e sigaretter, i England. Hadde e sigaretter vært lovlig i Norge ville vi kanskje kunnet bidra til å redde livet til de over 6.000 nordmenn som årlig dør av tobakksigaretter. 

Det er ikke unge som benytter e-sigarett eller vape. Snittalderen i Norge er 42 år, og 97% er røykere eller tidligere røykere. Sier Karl Erik Lund i Folkehelseinstituttet. 

I motsetning til Joner, vet Karl Erik Lund, Senior forsker ved Folkehelseinstituttet og kanskje en av verdens fremste eksperter på tobakk og tobakk skade virkninger, hva han snakker om. 

Forsker Karl Erik Lund avmystifiserer e-sigaretter.