januari 24, 2020 5 min läsning

Misinformasjon om e sigaretter har florert i pressen i mange år.

Dette tok seg opp etter hendelsene i USA på midten og mot slutten av fjoråret. Nå er ABC-Nyheter ute med en ny runde, som er relativt sett fornuftig vinklet, men bygger på tidligere misinformasjon, med headingen: Ikke beviser for at e-sigaretter gjør røykeslutt enklere. 

E-sigaretter er 95% mindre skadelig og et effektivt røykeslutt produkt – Public Health England

 

E-Sigaretter er et effektivt røykeslutt produkt - hevder PHE

Riktignok skriver ABC-Nyheter at påstandene om at det ikke er nok beviser for at e-sigaretter gjør røykeslutt enklere, kommer fra den amerikanske helsemyndigheter, og de viser til at påstanden strider mot konklusjonen til britiske helsemyndigheter, som mener e-sigaretter kan være et nyttig hjelpemiddel for dem som forsøker å kutte ut tobakk. 


E-sigaretter er langt mer effektivt enn Plaster og piller

Gjennom flere rapporter kommer det fra forskningshold at e-sigaretter er mer effektivt enn de tradisjonelle røykeslutt produktene, så som plaster, piller, tyggegummi, spray og inhalatorer. Men den amerikanske helsedirektøren finne det for godt å hevde, på egen regning, siden han ikke viser til kilder, at Piller og Plaster øker sjansen for at de som ønsker å stumpe røyken, skal lykkes med det.   

 

E-sigaretter har gått forbi tradisjonelle røykeslutt produkter i popularitet og omsetning

Det er interessante påstander, så lenge vi vet at e-sigaretter har gått forbi NRT (Nicotine Replacement Treatment = tradisjonelle nikotin erstatningsprodukter og tjenester) i både popularitet og omsetning. I 2017 ble det omsatt NRT produkter for ca US$ 4 milliarder på verdensbasis, mens omsetningen av e-sigaretter var på US$ 12 milliarder. Det er tallenes klare tale.

Les gjerne mer om dette i vår blogg: E-sigarett – beste røykesluttprodukt viser ny studie

3 millioner som vaper i England

Videre viser Public Health England at 3 millioner briter vaper og at så mange som 57.000 briter klarte å slutte å røyke på grunn av e-sigaretten - PHE

Nedgangen i antall røykere i England aldri har hatt så kraftig som etter at e-sigaretten kom på markedet.

England ligger nå øverst i rankingen av land som gjør mest i kampen mot tobakk

Tobacco Control Scale utgir i samarbeid med EU Helseprogram en oversikt over hvilke land som gjør hva i kampen mot tobakk. Norge faller, på grunn av at vi ikke har åpnet for e-sigaretter. England seiler opp på toppen av listen. Mye på grunn av deres innstilling til e-sigaretten, at de bl.a. anbefaler røykere å benytte e-sigaretter til røykeslutt, samt at de tilrettelegger for informasjon. Listen kan hentes ned herfra: Tobacco Control Scale.

e-sigaretter er ikke en gateway til tobakk

E-sigarett-bruk er lavt hos unge

Grafen over viser at e-sigarett-bruk fortsetter å holde seg lavt blant unge. Videre viser den også at det er svært få ikke-røykere benytter e-sigaretter.

I USA har antallet ungdommer som røyker aldri vært lavere

Amerikanske myndigheter med presidenten i spissen vil forby smak på e-sigaretter, for at ikke ungdommen skal begynne å vape. Det interessant er at ungdom som begynner å røyke har stupt kraftig etter at e-sigaretten kom på markedet. Å ta vekk smakene på e-sigaretter for å hindre at ungdom skal begynne å vape, kan være en svært risikofylt politikk. Det kan snu trenden og føre til at ungdom igjen begynner å røyke tobakks sigaretter, som beviselig fører til tunge sykdommer og død. Ungdom er nysgjerrige, de skal prøve ut ting, og i hvert fall ting som er forbudt.

Amerikanske myndigheter burde heller ha gjort noe med tobakks politikken, alkoholpolitikken og våpenpolitikken, om de er interessert i å beskytte ungdommen. Men det er nok langt mer komplisert i et land hvor tobakks, alkohol og våpen lobbyen er så sterk.

Risikoen er også stor for at om ikke ungdommen får tak i e-sigaretter med smak på lovlig vis, vil de skaffe dette til veie på det svarte markedet.   

Og det bringer oss over på det som skapte bølgene i pressen, som mange sterke industrier har fyrt oppunder.

Hendelsene i USA

I USA har det som kjent vært flere tilfeller av alvorlig lungesykdom linket til bruken av e-sigaretter. Tilfellene er registrert hos over 2.000 personer i relativt ung alder, med 47 dødsfall, ifølge CDC, de amerikanske folkehelsemyndighetene.

Undersøkelser av lungevevet hos disse personene viser at samtlige har benyttet THC produkter (Tetrahydrocannabinol), som er det rusgivende stoffet i Cannabis. Cannabis har vært inhalert årevis, uten at de har ledet til denne type sykdom.

E- Vitaminsyre

E-Acetat (e-vitaminsyre), er blitt benyttet for å blande ut THC i væsken for at de kriminelle skal tjene mer penger per solgte volum. Det er denne tilsetningen som har ledet til lungesykdommen.

E-Vitaminsyre er ikke produsert for innånding. Det er en vanlig ingrediens i bl.a. hudkremer, hvor den kan ha positive effekter. Men syre skal ikke inhaleres. Det destruerer lungevevet, og pasientene blir raskt syke. Symptomene begynner gjerne med tungpustethet, uvelhet, feber, magesmerter, oppkast og generell sykdomsfølelse.

Dette kan komme til andre land i Norden og Europa, så lenge det finnes et illegalt marked.

Vanlige e-sigaretter gir ikke lungeskader.

E-sigaretter har vært på markedet siden 2004 og så langt er det ingenting som tyder på at vanlige e-sigaretter gir lungeskader. Hendelsene i USA er ikke tilknyttet langtidsbruk av e-sigaretter, da tilfellene har dukket opp mellom juni og november i år.

Vi har hatt e-sigaretter på markedet siden 2003, og i sterk vekst siden 2008. Aldri tidligere har man sett slike tilfeller.

E-sigaretter er langt mindre skadelige enn tobakksigaretter.

Til tross for de hendelsene som har oppstått i USA, på grunn av svartemarkedshandel av e-væske, så er fremdeles e-sigaretter 95% mindre skadelige enn tobakks sigaretter. PHE (Public Health England), har fastslått dette år på år, senest i februar 2018. Les mer om dette her.

Ja, det ble benyttet e-sigaretter for å inhalere den livsfarlige væsken, men altså ikke normal e-sigarett væske. Kjøper du produkter som skal spises, drikkes eller inhaleres på gaten eller på nett fra usikre kilder, kan man altså risikere sykdom, og i verste tilfelle død. Det er ikke e-sigarettens skyld, den er kun et medium for å formidle e-væsken.

Kjøp e-sigaretter av registrerte leverandører i butikk eller på trygge webshops

Mange i Norge har kjøpt Viagra på det illegale markedet på nett. Dette kan også føre til sykdom og død. I Norge har Stortinget bestemt at Viagra fra 1. januar 2020 skal selges på apotek uten resept. Dette for å unngå den illegale handelen på nett.

Legalisering vil bremse svartemarkedsprodukters vekst

Også la oss håpe på at loven som legaliserer e-sigaretter med nikotin i Norge, snart blir ikraftsatt. Det er på tide. Ved å unngå å gjøre e-sigaretter lovlig i Norge vil vi kunne oppleve amerikanske tilstander her hjemme i Norge også.