april 01, 2021 1 min läsning

Er e-sigaretter miljøvennlige? 

Ja, i forhold til tobakks sigaretter er e-sigaretter langt bedre for både helse og miljø. De fleste e-sigaretter blir i dag laget av resirkulerbare materialer. 

Et lite kjent faktum er at røyksneiper ligger på førsteplass over enkeltgjenstander som forsøpler havet.

4,5 billioner sigarettsneiper kastes hvert eneste år, det tilsvarer ikke mindre enn 750.000 tonn plast i året. 

I havet brytes dette ned til mikroplast, som fortæres av sjødyr, som kan bli syke og dø av det, altså truer det livet i havet. 

Som om ikke dette var nok, havner disse mikroplast gjenstandene oppover i næringskjeden, og til slutt på vårt middagsbord. Da får du ikke bare i deg mikroplast, som er svært helseskadelig, også for mennesker. men også over 7.000 giftstoffer fra tobakken, som ligger godt kapslet inn i mikroplasten. 

Over 70 av disse giftstoffene fra tobakksigaretten er påviselig kreftfremkallende. 

Les også: Det er Røyken som dreper, ikke nikotinen. 

Det er en katastrofe, som få politikere vet om, eller ønsker å snakke om. Men det er ingen hemmelighet, du kan enkelt finne mer informasjon om dette på TV2 Nyheter, her:  Kaster du disse på bakken? Da er du et av de verste miljøsvinene

Langtidsvirkningene av tobakk, er altså langt verre enn de 8 millioner mennesker tobakken dreper hvert eneste år. Tobakken ødelegger også naturen vår, og byr på indirekte forgiftning for havet, og til slutt er røyk-ringen sluttet, når den tar livet av nye mennesker gjennom middagen vår. 

Les mer om dette her, på Scientific Reports