september 03, 2020 2 min läsning

En ny studie fra Yale viser at det korte og klare svaret er: NEI!

Det lange svaret er noe politikere og embetsverk som skal jobbe med regulering av e sigaretter, samt media bør merke seg.

Utbruddet av EVALI er benyttet som årsak til at myndighetene i en del stater i USA, og andre land har besluttet å stramme inn regelverket, eller endog å forby smak og/ eller lukkede systemer, eller å forby vaping i sin helhet. Dette naturligvis til stor glede for tobakksindustrien, og ødeleggende for folkehelsen. 

Det er nå klarere enn noen gang hvor upassende dette er. 

I krig og kjærlighet er alt lov, heter det. Dette er også, som vi har sett, gjeldende i krigen mot e-sigaretter, ledet ann av de industriene som taper store penger på at folk ikke lengre røyker eller blir syke eller dør av tobakksigaretter. 

En ny studie fra Yale School of Public Health, publisert i journalen Addiction, gjør dette klart: 

“Higher rates of e-cigarette and marijuana use in US states did not result in more e-cigarette or vaping-related lung injuries (known as EVALI).”

"Høyere frekvens av e sigarett og marijuana bruk i USA resulterte ikke i flere e sigarett eller dampe-relaterte lungeskader (kjent som EVALI)."

Studiens forfatter Abigail Friedman forklarer dette på følgende måte:

"Om bruk i e sigaretter eller marijuana i seg selv førte til dette utbruddet, bør områder med mer engasjement i denne oppførselen vise en høyere EVALI prevalens. Denne studien finner det motsatte resultatet."

Studien er således en must-read for de som regulerer e sigaretter og media. 

Videre sier Friedman: 

"Disse funnene er mer konsistente med lokalt tilgjengelige e væsker eller tilsetningsstoffer som driver EVALI-utbruddet, enn et mye brukt, nasjonalt tilgjengelig produkt."  

Tidligere har CDC (Centers for Disease Control) bekreftet at EVALI er forårsaket av illegale produkter, ikke legale e sigaretter eller vapes.

Beskrevet i Vaping Post sin artikkel: The CDC Finally Confirms That EVALI is Caused by Illegal THC not Legal Vapes. 

Dette kan du lese mer om EVALI i vår blogg: Verdens fremste eksperter avslører bløff om e-sigaretter. og Forbud mot e-sigaretter åpner for handel fra usikre kilder.