E Cigaretter och Vapes består av 3 delar eller mer

E-cigaretter, cig-a-likes och pod-system:

1: Ett uppladdningsbart Li-Ion-batteri

2: En LED-aktiveringslampa och batterinivå samt laddningsindikator

3: En e-juice-behållare / pod, med en inbyggd spole, som värmer e-juice från behållaren och omvandlar den till ånga genom inandning

4: Vissa e-cigaretter har också en knapp för att aktivera batteriet

5: Lämplig för nybörjare över 18 år som vill sluta röka och avancerade och professionella användare som vill ha en liten och ikonisk enhet på språng.


E-cigaretter och ångor med öppen tank består av 5 delar eller mer

1: Ett uppladdningsbart Li-Ion-batteri


2: Knapp för att aktivera batteriet 


3: En påfyllningsbar e-vätska / e-juice-tank / behållare


4: En utbytbar spole som värmer e-vätskan / e-juice och förvandlar den till ånga genom inandning


5: Ett munstycke


6: Lämplig för avancerade och professionella användare över 18 år som vill ha mer ånga och förmågan att reglera styrka och blanda smaker.


Den gröna vetenskapen bakom e-cigaretter

När du tar en puff av en e-cigarett aktiverar batteriet en förångare som värmer e-juice. 

E-juice omvandlas till ånga genom inandning och avdunstar genom utandning. 

Ingen eld - Ingen tobak - Ingen tjära - Ingen obehaglig lukt - Ingen aska eller snus. 

När du väljer en e-cigarett - Var trogen mot dig själv - Välj klokt - Välj kvalitet.Fakta om nikotin

Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är anledningen till att rökare fortsätter att röka.

Nikotin orsakar inte cancer eller dödsfall. Det är inte nikotinet som orsakar cancer eller leder till rökdöd - det är de många giftiga ämnena i tobakscigaretten. Enligt American Lung Association är det känt att minst 69 av de 7000 farliga kemikalierna i cigaretter orsakar cancer.

För de flesta rökare fungerar nikotininnehållande produkter som ett hjälpmedel för att komma ur tobaksberoende. 

Vapes / e-cigaretter kan därför vara alternativet för dem som vill sluta. Fakta om e-juice


Nordic Light® e-juice består av; FDA og EU godkjente tilsetningsstoffer som propylenglykol (PG) E1520 og vegetabilsk glyserin (VG) E 422, nikotin i farmasøytisk kvalitet, og godkjente smakstilsetninger. 

PG og VG brukes til å distribuere og balansere nikotin og smakstilsetninger i e-væsken / e-juicen, og til å produsere damp. PG og VG brukes som tilsetningsstoffer i mat og medisiner, og til å lage spesialeffekter i filme og teater.

Propylenglykol er en organisk forbindelse, med lav viskositet og evne til å absorbere smaker. Høyt nivå av PG i e-væske/ e-juice, skaper en konsentrert smak.

Vegetabilsk glyserin er en organisk forbindelse avledet fra planter, den har høy viskositet og gir en tykkere konsistens på væsken. Et høyt VG-nivå gir en rundere og søtere smak og hjelper til med å produsere en tykkere damp/ vape sky.


Historien om e sigaretter


Beyond tobaccoDen første moderne e-sigaretten så dagens lys i Kina i 2003.

E sigarettens far anses å være HonLik. Mr. Liks far døde av tobakksrøyking og som en moderne farmasøyt bestemte Hon Lik seg for å hjelpe folk fra deres tobakksavhengighet. 


Dog skriver historien seg tilbake til 1963, da den første elektroniske sigaretten ble patentert av Herbert A. Gilbert, i USA. Produktet hans ble opprettet ett år før US Surgeon General ga ut en rapport som knyttet sigaretter til lungekreft, og Gilbert fant aldri støtte til  å finansiere produksjonen av oppfinnelsen sin.


Siden 2008 har det blitt forsket på e-sigaretter, og så langt viser all forskning at e-sigaretter er langt mindre skadelig enn tobakksigaretter. 

Verdens helse organisasjon (WHO)Tradisjonell tobakkproduksjon og -forbruk er i sterk konflikt med dagens forbrukertrender. Fokuset på kreft og andre helseproblemer forårsaket av tobakk, røykeforbudet på kontorer og offentlige steder i de fleste vestlige land og fokuset på sunnere alternativer har alle bidratt til en endring i vaner.For å redusere den potensielle sykdomsbyrden, oppfordret Verdens helseorganisasjon (WHO) 168 land for å undertegne en rammekonvensjon om tobakkskontroll i 2003. Konvensjonen er utformet for å presse på for effektiv lovgivning og håndhevelse, i alle land, for å redusere de skadelige effekter av tobakk.

I årene som fulgte like etter introduksjonen til Liks e sigarett, begynte e-sigarettindustrien å utvikle seg raskt. Noen vil kanskje si for raskt. I løpet av denne perioden ble en rekke lavkvalitets produkter lansert på markedet. Disse bidro til skeptisk presseomtale.

Kvaliteten på e sigarett produkter har forbedret seg kraftig de siste årene, presset frem av WHO sine krav om rammerereguleringer, og seriøse aktører i bransjen. 

Ifølge Euromonitor har e sigarett markedet vokst med 20% i året til 18 milliarder dollar i 2017.  Skade reduksjon 
Toppforskere advarer WHO mot å stumpe e-sigaretter:


"Disse produktene kan være blant de viktigste helseinnovasjonene i det 21. århundre - og redde hundrevis av millioner liv."  Skrev en gruppe av 53 ledende internasjonale forskere i et åpent brev til WHO.


"Det er sammenheng mellom bruken av e sigaretter og økt suksessrate for røykeslutt, og redusert utbredelse av røyking. E-sigaretter bidrar til at 18.000 flere langtidsrøykere klarer å slutte i England, hvert år; en fersk oppdatering antyder at tallet kan være så høyt som 57.000" GOV-UK.    


«E-Cigarettes are 95% less harmful than tobacco cigarettes» 

 Public Health UK


Europeiske union

I 2014 vedtok EU et regelverk som legaliserer og regulerer e sigaretter i hele unionen. Alle EU-nasjoner tilpasset seg dette regelverket i 2016, og e sigaretter er således lovlig i salg i alle EU-land. 


Du finner EU-Regelverket her. Forskriftene om e-sigaretter begynner med artikkel 20, på side 25.


I Norge ble EU's Tobakksdirektiv (EU-TPD) og Norges nye lov om nikotinprodukter godkjent av Stortinget i desember 2016, og av Kongen i Statsråd i 2017. Fremdeles venter vi på at forskriftene skal tre i kraft.  


Swedish