Grönt uppdrag

Vi lever i en fantastisk värld och vi vill göra vår del för att bevara miljön för kommande generationer.


4,5 biljoner cigarettstubbar (750 000 ton) som krossar miljön - Vetenskapliga rapporter


E-cigaretter / Vapes är miljövänliga jämfört med tobak. Vi försöker dock göra vår produkts miljöavtryck så lätt som möjligt.


Du kan hjälpa oss, ta hand om vår miljö genom att spara dina tomma påfyllningar.


Beställ ett gratis returkuvert för dina tomma påfyllningar vid detta link


Om du hämtar dina påfyllningar före 20-talet och skickar till oss kommer du att bidra till att minska vårt fotavtryck ännu mer. Vi kommer att visa vår uppskattning för din miljöhänsyn genom att ge dig gratis leverans vid din nästa webbshoporder.


Vi kallar det Green Light Movement.