november 13, 2023 1 min läsning

1. september i år presenterte Folkehelseinstituttet resultatet av en såkalt forskningsstudie. Dette er så langt vi erfarer et bestillingsverk fra politisk hold. 

Konklusjonen var at det var sammenheng mellom snusbruk og kreft (spesielt i spiserøret). 

Grovt uaktsom og villedende er dommen fra seriøse forskere. 

Forsker Bendik Brinchmann får det glatte lag av professor emeritus, Erik Nord. Som har klaget snusforskningen inn for et utvalg som skal avdekke uredelig forskning. 

 – For det første er det gitt gale og skremmende opplysninger til allmenheten. Disse må rettes opp. For det andre er det viktig å slå ned på tendensiøs formidling som svekker tillit til forskning, sier han til TV 2.

Nord, som selv har bakgrunn fra FHI, sier til TV 2 at den ansvarlige forskeren bør bli tatt i skole om metoder i kritisk kunnskapsoppsummering av andre dyktige kolleger, og bør få en alvorlig irettesettelse.

Innholdet i rapporten bygget på gamle data, basert på snus som ikke finnes i handelen lengre. Videre viser den ikke om bygningsarbeiderne på 1970- og 80- tallet som rapporten viser til, hadde inntak av for eksempel alkohol, som kan føre til nettopp denne type kreft. Det er jo også nærliggende å tenke seg at disse bygningsarbeiderne har jobbet med Asbest, løsemidler og andre stoffer som kan gi kreft. 

Mer politikk enn seriøs forskning sier Nord. Den ansvarlige forskeren Bendik Brinchmann, ønsket ikke å kommentere klagen, til TV2. 

Du kan lese hele saken her på TV2.no