Vår misjon

Vi har har satt oss som mål å bidra til å gjøre verden til et bedre sted.Grønn misjon

Vi lever i en fantastisk verden, og vi vil gjerne gjøre vårt for å bevare miljøet for fremtidige generasjoner.

 

4,5 trillioner sigarettsneiper, tilsvarende 750.000 tonn med mikroplast forsøpler miljøet, årlig - Scientific Reports 

 

E sigaretter / Vapes er miljøvennlige sammenlignet med tobakk. Vi prøver imidlertid å gjøre produktets miljømessige fotavtrykk så lett som mulig. 
Du kan hjelpe oss å ta vare på miljøet vårt, ved å levere brukte batterier til gjenvinning. Les mer på sorter.no (Norge) eller sopor.nu (Sverige)

Snart vil vi også komme med en løsning der du kan spare dine tomme Nordic Light batterier og poder.

Da skal du kunne bestille en gratis retur konvolutt for tomme NordicLight pods og batterier her. 

 

Når du har 20 tomme batterier eller poder, eller mer, kan du sende disse til oss i den ferdige frankerte retur konvolutten. 
Vi vil da resirkulere, og gi deg gratis frakt på din neste bestilling. 
Vi kaller det: The Nordic Choice 


Sosialt ansvar

Sosialt ansvar er en del av vår norske arv, og vi ønsker å tilrettelegge for et samarbeid med våre medlemmer, for å bidra til å skape en bedre verden. 

 

For hvert solgte produkt, donerer vi kr. 1,- til et sosialt formål, som du kan være med å stemme frem. 

Registrer deg her, så din stemme teller. 

 

Hver gang du kjøper et Nordic Light produkt, vil du bidra til å hjelpe mennesker som trenger det. 

 

Vi kaller det: The Nordic Choice.