March 16, 2023 3 min read

Hva skjer om man fortsetter å forby e-sigaretter i Norge, eller forbyr smak?

Det er aldri helt uten konsekvenser å drive med forbudspolitikk. 

Vi skrev om dette i blogg av 15.03.23: Norge dårligst i Europa på Røykeslutt!  Vi kommer dårligst ut, fordi vi driver nettopp med forbudspolitikk, fremfor å tilby skadereduserende produkter. 

E-sigaretter er ifølge Public Health England, minst 95% mindre skadelig enn tobakksigaretter. Hvilket betyr at det er det beste skadereduserende produktet myndighetene kan tilby røykere i Norge. 

Vi vet at det er et stort svartemarked i Norge på e-sigaretter i dag. De handles inn fra land som har helt andre regler, og drop-shippes og smugles inn til Norge i store volum. Detter vil fortsette, så lenge e-sigaretter ikke er lovlig i Norge. 

Nå er det store spørsmålet om det skal bli smaksforbud. Vi forstår at det handler om ikke å friste unge til å vape. Men her er en hemmelighet byråkratene og politikerne ikke ser ut til å forstå: 

De unge vil få tak i vape-produkter, enten myndighetene vil det eller ikke. 

Kan man kjøpe e-sigaretter med smak under kontrollerte former, f.eks gjennom kiosker og matvarebutikker, så vil ansatte passe på og be om legitimasjon, akkurat som ved salg av tobakksvarer, og alkohol. 

Blir det forbud, vil det eksisterende svartemarkedet bare fortsette å øke.

Og med det også faren for at man får større produkter, og mer nikotin, enn det man kan få i et lovlig marked. I følge EU TPD (Tobacco Product Directive) skal E-sigaretter være lovlig i EU landene, med et regulativ på max 2ml tank, og max 2mg nikotin. Dette anses som et volum og styrke nikotin, som er ufarlig. I et svartemarked, får du langt større tanker, og opptil 50mg nikotin.

Og, om ikke det var nok, vil man også kunne regne med å få farlige produkter, som kan gå ut over helse og liv. 

I USA, ble det solgt falske pods til JUUL vapes, som inneholdt cannabis og E Acetat (E-vitamin syre). Dette var hjemmelagede produkter fra kyniske bakmenn. E-vitamin syren skadet lungene på brukerne, og mange ble syke og døde. Det er dette som henvises til i den danske dokumentaren som du kan finne lenke til i slutten av denne bloggen. 

Vi har skrevet om EVALI tidligere, i bloggen: Var økningen i vaping blant unge i USA årsaken til lungesykdommen EVALI? Som, du kan lese av bloggen, var svaret et klart og tydelig NEI. 

Det er viktig å legge til her, at det ikke er noen kjente tilfeller der noen har blitt alvorlig syke, av vapes som selges i det åpne og regulerte markedet. EU TPD regulerer både volum, mengde nikotin, og tilsetningsstoffer, som er ansett som trygge. 

Altså er det svartemarkedsproduktene som kan bli farlige. Og som en forbudspolitikk kan åpne for.  

Svartemarkedsprodukter blir i dag solgt til unge, helt ned i 8-års alderen. Og bakmennene tjener svarte millioner. Også er det jo sånn, som de sier i reportasjen i DRTV, at alt som er ulovlig, vil folk ha. Det blir mer spenning rundt det som er ulovlig.  

Er det det, byråkratene og politikerne i Norge ønsker? Vi tror ikke det, men det virker som de lukker øynene for konsekvensene av forbudspolitikk.  

I Danmark, som også har innført smaksforbud, har de nå et kjempeproblem med et stadig økende svartemarked. 

DRTV har gjort et undercover reportasje om svartemarkedet i Danmark. 

Du kan se skrekkreportasjen her: Kontant: Puff bars - nikotin til børn.

Så er det bare å håpe at politikerne kan vurdere dette på en grundig og velfundert måte. Slik at vi slipper å se et fortsatt voksende svartemarked, og med det unngår de samme problemene som de i dag har i Danmark. 

Bildet i artikkelen har vi lånt av DRTV.